Cursus Wet Arbeid en Zorg

In de Wet Arbeid en Zorg (hierna: Wazo) is het recht op verschillende verlofsoorten geregeld. Deze wet heeft als doel om werk- en privésituaties voor werknemers beter te combineren. Ook werkgevers en vakbonden willen werknemers de ruimte geven om werk en zorg goed te combineren. Daarom staan ook in de cao Gemeenten/SGO afspraken rond verschillende soorten verlof. 

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data
 6. Inschrijven
 7. Reviews
 8. Incompany

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 489,-.
Dit bedrag is exclusief btw en inclusief cursusmateriaal en consumpties.
Duur
1 dagdeel
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
3 punten in het kader van Puntenstelsel
Inschrijven
Docenten

Inhoud

Als personeelsadviseur of personeelsmedewerker krijg je steeds vaker te maken met verlofaanvragen gebaseerd op de Wazo. Wat zijn nou eigenlijk de rechten en plichten van werkgevers per verlofvorm? En hoe verhouden de afspraken uit de cao Gemeenten/SGO zich tot de verlofsoorten in de Wazo? Het is de veelheid aan regels die deze materie soms complex maakt.

In deze cursus nemen we je mee in de verschillende verlofsoorten en de samenloop van de Wazo met de cao. Elk onderwerp behandelen we aan de hand van actuele tekst uit de Wazo, de cao, jurisprudentie en praktijkvoorbeelden. De aangeboden theorie pas je tijdens de cursus direct toe: je gaat aan de slag met casuïstiek die de docent voor deze cursus heeft opgesteld.

Na afloop van deze cursus:

 • ben je bekend met de verschillende verlofsoorten uit de Wazo;
 • ben je bekend met de bepalingen uit de cao ten aanzien van de verschillende verlofsoorten;
 • kun je de Wazo en de cao toepassen in je dagelijkse werkzaamheden en;
 • ben je in staat vragen in je personeelspraktijk adequaat te beantwoorden.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor personeelsadviseurs, personeelsmedewerkers en rechtspositiemedewerkers, maar ook voor leidinggevenden die te maken krijgen met verlofaanvragen van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, participatiebedrijven en andere organisaties die de cao Gemeenten of cao SGO hanteren. 

Programma

 • Verschillende verlofsoorten Wazo
 • Spelregels
 • Aanspraken werknemers
 • Samenloop Wazo en de bepalingen uit de cao
 • Loondoorbetaling bij verlofsoorten

Werkwijze

Je docent tijdens deze cursus is mr. Marije Joosse. Zij is een advocaat die gespecialiseerd is in het arbeidsrecht. Het programma richt zich op de praktijk, maar ook de theorie komt aan bod. Marije maakt de cursus interactief, doordat zij steeds korte mondelinge vragen stelt en je laat oefenen met verschillende casussen. Na afloop van de cursus ontvang je een digitaal deelnamecertificaat.

Locatie

La Vie Meeting Center
Sint Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht

Data

Deel deze cursus

Reviews

“Leuke cursus, vind dat het door jullie heel leuk gegeven wordt met voorbeelden uit de praktijk.”

“Fijne herhaling van de stof en prettig dat er diverse casussen besproken werden en er voldoende aandacht was voor vragen. Prettige cursusleider en fijn dat we een boekje kregen als naslagwerk.”

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media