Cursus Wet Arbeid en Zorg

In de Wet Arbeid en Zorg (hierna: Wazo) is het recht op verschillende verlofsoorten geregeld. Deze wet heeft als doel om werk- en privésituaties voor werknemers beter te combineren. Ook werkgevers en vakbonden willen werknemers de ruimte geven om werk en zorg goed te combineren. Daarom staan ook in de cao Gemeenten/SGO afspraken rond verschillende soorten verlof. 

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data
 6. Inschrijven
 7. Incompany

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 465,-.
Dit bedrag is exclusief btw en inclusief cursusmateriaal en consumpties.
Duur
1 dagdeel
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
3 punten in het kader van www.puntenstelsel.nl
Inschrijven
Docenten

Inhoud

Personeelsadviseurs en personeelsmedewerkers worden in toenemende mate geconfronteerd met verlofaanvragen gebaseerd op de Wazo. Wat zijn nou eigenlijk de rechten en plichten van werkgevers per verlofvorm? En hoe verhouden de afspraken uit de cao Gemeenten/SGO zich tot de verlofsoorten in de Wazo? De veelheid van regels maakt de materie soms complex.

In deze cursus word je meegenomen in de verschillende verlofsoorten en de samenloop van de Wazo met de cao. Elk onderwerp wordt behandeld aan de hand van actuele tekst van de Wazo, de cao, jurisprudentie en praktijkvoorbeelden. De aangeboden theorie pas je tijdens de cursus direct toe door aan de slag te gaan met casuïstiek die door de docent is opgesteld.

Na afloop van deze cursus:

 • ben je bekend met de verschillende verlofsoorten uit de Wazo;
 • ben je bekend met de bepalingen uit de cao ten aanzien van de verschillende verlofsoorten;
 • kun je de Wazo en de cao toepassen in je dagelijkse werkzaamheden en;
 • ben je in staat vragen in je personeelspraktijk adequaat te beantwoorden.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor personeelsadviseurs, personeelsmedewerkers en rechtspositiemedewerkers, maar ook voor leidinggevenden die te maken krijgen met verlofaanvragen van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, participatiebedrijven en andere organisaties die de cao Gemeenten of cao SGO hanteren. 

Programma

 • Verschillende verlofsoorten WAZO
 • Spelregels
 • Aanspraken werknemers
 • Samenloop WAZO en de bepalingen uit de cao
 • Loondoorbetaling bij verlofsoorten

Werkwijze

De cursus wordt verzorgd door een advocaat die gespecialiseerd is in het arbeidsrecht. Het programma is praktijkgericht, maar ook de theorie komt aan bod. De docent draagt zorg voor een interactieve kennisoverdracht, waarbij gebruik wordt gemaakt van korte mondelinge vragen en wordt geoefend met casuïstiek. Na afloop van de cursus ontvang je een digitaal deelnamecertificaat.

Locatie

La Vie Meeting Center
Sint Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht

Data

Deel deze cursus

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media