Ontslag na hardnekkige weigering een mondkapje te dragen

Een werkgever mocht, naar het oordeel van kantonrechter Noord-Holland, werknemers verplichten tijdens het werk een mondkapje te dragen. Die verplichting was in dit geval in lijn met de richtlijnen die golden in de werkomgeving (Schiphol) en de richtlijnen van het RIVM. Ondanks dat de werkgever de werknemer meermaals wijst op de verplichting en waarschuwt voor eventueel ontslag bij blijvende weigering, blijft de werknemer het dragen van een mondkapje hardnekkig weigeren.

De rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst wegens verwijtbaar handelen. Het niet willen dragen van een mondkapje is op zichzelf niet ernstig verwijtbaar. De hardnekkige weigering van de werknemer, de belemmeringen van anderen om de werkzaamheden te kunnen verrichten door het gedrag van de werknemer en het niet willen praten over een andere functie, voldoen tezamen wel aan de hoge lat voor ernstig verwijtbaar handelen. Dus: geen transitievergoeding voor de werknemer.

Bekijk de volledige uitspraak.