Nieuwe publicatie | De rechtspositie van de buitengewoon opsporingsambtenaar (deel 1)

Er staat een nieuwe Vijverberg publicatie online: De rechtspositie van de buitengewoon opsporingsambtenaar

De buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) is een ambtenaar die bevoegd is om op een bepaald grondgebied opsporingsbevoegdheden uit te oefenen. Boa’s kunnen zowel bij publiekrechtelijke als privaatrechtelijke organisaties werkzaam zijn. Juridisch gezien hebben boa’s daardoor een bijzondere rechtspositie: een deel van de boa’s valt (nog) onder het ambtenarenrecht, terwijl anderen onder het arbeidsrecht vallen.

Deze publicatie behoort tot een publicatiereeks. In deze publicatie staat de rechtspositie van boa’s centraal. In de volgende publicatie gaan wij nader in op het intrekken van de akte van opsporingsbevoegdheid door of namens de minister van Justitie en Veiligheid of de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.