Principe akkoord Cao-gemeenten en CAO SGO 2021-2022

Op 4 november 2021 hebben de werkgevers en vakbonden in de gemeentelijke sector een principe akkoord bereikt over de nieuwe cao voor de sector gemeenten en SGO. Na ruim een jaar onderhandelen en stakingen ligt er nu een principe akkoord voor een cao voor 24 maanden. De afspraken hebben betrekking op het jaar 2021 en 2022. Het principe akkoord wordt voorgelegd aan de achterbannen. Het is de bedoeling dat het akkoord op 27 januari 2022 wordt bekrachtigd.

Wat is afgesproken in het principe akkoord?

Een belangrijk onderdeel van een nieuwe cao is natuurlijk de overeengekomen salarisontwikkeling. In het principeakkoord is opgenomen dat de salarissen stijgen en wel per 1 december 2021 met 1,5% en per 1 april 2022 met 2,4%. Hiernaast ontvangen alle gemeentelijke medewerkers een corona-onkostenvergoeding van € 300 en een eenmalige uitkering van € 900.

Afgesproken is dat per 1 januari 2022 het minimumloon wordt verhoogd van 10,34 euro bruto per uur naar 14 euro bruto per uur. Verder is overeengekomen dat de werknemers met ingang van 1 januari 2022 een thuiswerkvergoeding ontvangen van 2 euro netto per dag. Voorts is afgesproken dat werknemers vanaf 2023 6 bovenwettelijke verlofdagen ontvangen. Voor werknemers die nu meer verlofdagen hebben of andersoortig verlof hebben is overgangsrecht afgesproken. Het is vanaf 2023 niet meer mogelijk lokaal afspraken te maken over (extra) bovenwettelijk verlof.

Bovendien bestaat per 1 januari 2022 de mogelijkheid om bovenwettelijk verlof te sparen uitgebreid zodat het mogelijk wordt de verlofwensen aan te passen aan de behoefte die past bij de loopbaan en privéfase. De bestaande verjaring van bovenwettelijk verlof (na 5 jaar) komt hiermee te vervallen.

Wij houden de ontwikkelingen rond de cao’s in de gaten en informeren u wanneer er nieuws is.