Nieuwe publicatie | Werknemer voor aanvang dienstverband al ziek: ZW-uitkering niet voor rekening van de eigenrisicodrager!

Er staat een nieuwe publicatie op onze website: Werknemer voor aanvang dienstverband al ziek: ZW-uitkering niet voor rekening van de eigenrisicodrager!

Een werknemer die ziek uit dienst gaat en minder dan 104 weken ziek is, komt doorgaans in aanmerking voor een uitkering op grond van de Ziektewet (ZW-uitkering). In dat geval komen de kosten van de ZW-uitkering voor rekening van de eigenrisicodrager, ook als de werknemer slechts een paar dagen in dienst is. Op 12 mei 2021 oordeelt de Centrale Raad van Beroep dat dit anders is in het geval de werknemer al ziek was voorafgaand aan de indiensttreding bij de eigenrisicodrager.

Lees meer in onze nieuwste publicatie!