Nieuwe publicatie | Boetebeleid van de Autoriteit Persoonsgegevens

Er staat weer een nieuwe publicatie online: Boetebeleid van de Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de bevoegdheid forse boetes op te leggen aan organisaties die handelen in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en overige privacywetgeving. Vanaf de inwerkingtreding van de AVG op 25 mei 2018 concentreerde de AP zich vooral op het geven van informatie en het vergroten van privacy-bewustzijn en minder op het opleggen van boetes. Sinds begin van dit jaar is het aantal boetes en de hoogte daarvan echter flink opgelopen.

Reden om in deze publicatie eens in te zoomen op het boetebeleid van de AP.