Boete voor TikTok wegens onvoldoende transparantie naar kinderen over privacy

Een essentieel uitgangspunt van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is dat organisaties open en transparant dienen te zijn over de wijze waarop zij omgaan met persoonsgegevens. Dat aan dit beginsel veel waarde wordt gehecht, blijkt uit de boete die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onlangs oplegde aan TikTok. TikTok is een videoapp die veelal door jonge kinderen wordt gebruikt. De AP startte vorig jaar een uitgebreid onderzoek naar de app, omdat er zorgen waren over de privacy van kinderen. Kinderen worden als extra kwetsbare groep gezien, die zich vaak minder bewust is van de gevolgen van hun handelen via sociale media. Daarom krijgen kinderen extra bescherming in de AVG. Daarin is expliciet vastgelegd dat informatie in een beknopte, transparante vorm beschikbaar moet zijn en in duidelijke en eenvoudige taal gesteld moet zijn, in het bijzonder wanneer de informatie specifiek voor een kind bestemd is.

De informatie die de Nederlandse gebruikers kregen bij het installeren en gebruiken van de app, was door TikTok in het Engels opgesteld en die informatie was daardoor door veel kinderen niet goed te begrijpen. TikTok legt naar het oordeel van de AP daarmee onvoldoende uit hoe de app omgaat met hun persoonsgegevens. Dat is in strijd met de privacywetgeving, waar het uitgangspunt is dat altijd duidelijk moet zijn wat er met je persoonsgegevens gebeurt. Om deze reden is aan TikTok een boete van 750.000 euro opgelegd.