Privacyrecht: belangenafweging en proportionaliteit

Een psycholoog is op 2 september 2010 geschrapt uit het BIG-register vanwege ernstige tekortkomingen in 2004. Een stichting die zich inzet voor verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten heeft zijn naam vermeld op een zwarte lijst. Deze lijst is via de website van de stichting te raadplegen. Ook is er een link opgenomen naar uitspraken van het centraal tuchtcollege.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden weegt het recht van de stichting op vrijheid van meningsuiting af tegen het recht op vergetelheid. Zij oordeelt dat het vermelden van de naam van de psycholoog op de zwarte lijst disproportioneel is. De doorhaling in het BIG-register is meer dan tien jaar oud, gaat over feiten uit 2004 en is niet meer zichtbaar. De uitspraken van het centraal tuchtcollege zijn geanonimiseerd om de privacy van betrokkenen te respecteren. De stichting doorkruist dit door de verwijzing op haar website met de link naar de naam van appellant. Het door de stichting nagestreefde belang om op te komen voor (kwetsbare) patiënten schiet hier haar doel voorbij ten koste van de bescherming van het privéleven van de psycholoog.

De volledige uitspraak leest u hier.