Oprichting Werkgeversvereniging Veiligheidsregio’s

De oprichting van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) is officieel een feit. Sinds de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) zijn de veiligheidsregio’s gezamenlijk in het Veiligheidsberaad druk geweest met het oprichten van een eigen werkgeversvereniging.

De WVSV zal een vereniging zijn van de 25 veiligheidsregio’s die Nederland kent. De voorzitters van de veiligheidsregio’s, die ook al plaatsnemen in het Veiligheidsberaad, vormen de ledenvergadering. Deze werkgeversvereniging gaat namens de besturen van de veiligheidsregio’s onderhandelen met werknemersorganisaties en bindende afspraken maken over de rechtspositie. De WVSV heeft het streven uitgesproken zoveel mogelijk de ontwikkelingen in de gemeentelijke sector te blijven volgen. Specifieke aandacht gaat wel uit naar brandweerthema’s, zoals keuringen, brandweervrijwilligers en vergoeding voor piketdiensten.

Vijverberg Advocaten & Adviseurs is gespecialiseerd in het ambtenarenrecht, heeft meegeschreven aan de Cao Gemeenten en beschikt over veel kennis van de brandweerspecifieke rechtspositie. Wij zullen de ontwikkelingen omtrent de WVSV en een rechtspositieregeling voor de veiligheidsregio’s nauwlettend in de gaten houden.