Thuiswerken en bereikbaar zijn in het ‘nieuwe’ oude normaal

De coronamaatregelen worden steeds verder versoepeld en vanaf 26 juni biedt het thuiswerkadvies weer ruimte aan werkgevers en werknemers om voor een deel van de werktijd naar kantoor te gaan. Nu thuiswerken lange tijd de standaard is (geweest) en het overgrote deel van de thuiswerkers positieve ervaringen heeft met thuiswerken, ligt het in de lijn der verwachting dat thuiswerkers ook na de coronacrisis vaker willen thuiswerken dan voorheen het geval was.    

Eerder schreven wij al over het wetsvoorstel Werken waar je wilt, dat in januari van dit jaar is ingediend. De indieners van dit wetsvoorstel willen de Wet flexibel werken wijzigen om mogelijk te maken dat een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats op eenzelfde manier wordt behandeld als een verzoek om aanpassing van de werktijd of arbeidsduur. Met dit voorstel is dus wetgeving in de maak die de positie van de werknemer bij een verzoek ergens anders dan op kantoor te werken versterkt.

Thuiswerken kent ook een keerzijde. Het is voor werkgevers en werknemers onduidelijker geworden of iemand werkt of niet. Door de mogelijkheid om overal te kunnen werken vervaagt de grens tussen werk en privé. Daarbij komt dat in Nederland (nog) geen wettelijk recht op onbereikbaarheid bestaat. Wel is inmiddels een wetsvoorstel hieromtrent ingediend. Het wetsvoorstel Wet over de bereikbaarheid van werknemers buiten werktijd heeft als doel dat werkgevers en werknemers, als onderdeel van het arbobeleid, het gesprek voeren over de bereikbaarheid buiten werktijd. Dat dit gesprek gevoerd is, moet aantoonbaar zijn, bijvoorbeeld door middel van een schriftelijk verslag. De Inspectie SZW zal alleen gaan handhaven door te controleren óf er een gesprek heeft plaatsgevonden tussen de werkgever en de werknemers over de bereikbaarheid buiten werktijd. De inhoud van het gesprek en de eventuele afspraken worden niet door de Inspectie SZW beoordeeld. Dit vanwege de enorme variëteit aanspraken die kunnen worden gemaakt. Wat werkbaar is per bedrijf, is een kwestie van maatwerk.  

Op dit moment wordt over beide wetsvoorstellen vergaderd in de Tweede Kamer. Wij houden u op de hoogte als er ontwikkelingen zijn.