Recht op thuiswerken met 'Wet werken waar je wilt'?

In januari van dit jaar is het wetsvoorstel Werken waar je wilt ingediend. De indieners van dit wetsvoorstel willen met dit wetsvoorstel zowel inspelen op de veranderde standaard ten aanzien van thuiswerken na de coronacrisis, als bijdragen aan het stimuleren van thuiswerken tijdens de coronacrisis.

Op grond van de Wet flexibel werken kan de werknemer nu al verzoeken om aanpassing van de arbeidsplaats, maar volgens de indieners van het wetsvoorstel is het recht op aanpassing van de arbeidsplaats minder goed vastgelegd in de wet dan het recht op aanpassing van de werktijden of arbeidsuren. De wens is dit gelijk te trekken, door te regelen dat een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats op dezelfde manier wordt behandeld als een verzoek om aanpassing van de arbeidsduur of werktijd en door de positie van de werknemer om te kiezen tussen thuiswerken en werken op een werklocatie verstevigen. Daarom wordt een wijziging van de Wet flexibel werken voorgesteld.

Sinds iedereen verplicht zo veel mogelijk thuis werkt bestond al het vermoeden dat na afloop van het verplichte thuiswerken de behoefte aan thuiswerken een blijvende behoefte zou zijn bij werknemers. Met het voorstel is wetgeving in de maak die de positie van de werknemer bij een verzoek elders te werken versterkt.

Op dit moment moet over het wetsvoorstel nog worden gedebatteerd in de Tweede Kamer. Nog even afwachten dus! Wij houden u op de hoogte als er ontwikkelingen zijn.