Vijverberg Advocaten & Adviseurs is druk met het behandelen van Wob-verzoeken

Verschillende gemeenten weten Vijverberg goed te vinden voor het afhandelen van omvangrijke en complexe Wob-verzoeken.

Het projectteam, bestaande uit een partner, een Wob-specialist en twee of drie teamleden, behandelt het verzoek. Zij stippelen een plan van aanpak uit, waarna advies wordt uitgebracht over de toepasselijke weigeringsgronden. Na overleg daarover met de opdrachtgever kan het team aan de slag. Zij gaan alle stukken door en halen de informatie weg die op basis van de Wob geweigerd mag worden. Daar worden de weigeringsgronden bij genoteerd. Vervolgens kan het projectteam bijvoorbeeld ook ondersteuning bieden bij het verzamelen van derdebelanghebbenden en het verzamelen van zienswijzen. De Wob-specialist stelt afrondend een concept besluit op. Vanzelfsprekend kunnen wij daarna betrokken blijven, en de vertegenwoordiging voor een bezwarencommissie of in een gerechtelijke procedure op ons nemen. Voor Vijverberg mooie projecten, en de opdrachtgevers worden ontzorgd!