Nieuwe publicatie | De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: bestuurders en commissarissen opgelet!

Er is een nieuwe Vijverberg publicatie gepubliceerd: De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: bestuurders en commissarissen opgelet!

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (de Wbtr) treedt met ingang van 1 juli 2021 in werking. Deze wet verduidelijkt de regeling voor het bestuur en het te houden toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen.

De belangrijkste wijzigingen betreffen de regels omtrent toezicht, tegenstrijdig belang, aansprakelijkheid, meervoudig stemrecht, belet en ontstentenis en ontslag van bestuurders en commissarissen. Ten aanzien van dat laatste punt is een moderniserings- en verduidelijkingsslag gemaakt. Maar wat houdt dat in? En hoe ziet ontslagrecht voor stichtingsbestuurders en commissarissen van een stichting er per 1 juli 2021 uit? In deze publicatie gaan wij daar nader op in.

Lees verder >