Nieuwe publicatie | Aan de Slag met de nieuwe cao voor de participatiewet werknemers

Onze nieuwste publicatie is online: Aan de Slag met de nieuwe cao voor de participatiewet werknemers

De VNG en Cedris zijn met FNV en CNV onlangs een onderhandelaarsresultaat overeengekomen voor de nieuwe cao Aan de Slag. Een cao speciaal voor mensen met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen en die met behulp van loonkostensubsidie in dienst zijn bij een publieke organisatie belast met de uitvoering van de Participatiewet of vanuit deze organisaties worden gedetacheerd. Een baanbrekend moment nu voor deze groep werknemers voor het eerst op collectief niveau wat geregeld wordt over (onder andere) de formele arbeidsduur, het loon en het pensioen. De komst van de nieuwe cao brengt aanzienlijke wijzigingen en de nodige juridische en uitvoeringsvraagstukken met zich mee.

Lees meer over de nieuwe cao en de aandachtspunten in onze laatste publicatie!