Betaald ouderschapsverlof

Op 20 april 2021 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Vanaf 2 augustus 2022 krijgen ouders 9 van de 26 weken ouderschapsverlof deels doorbetaald via het UWV. Dit zou jonge ouders moeten stimuleren daadwerkelijk gebruik te maken van het recht op ouderschapsverlof. Een belangrijke voorwaarde is dat de eerste 9 weken ouderschapsverlof alleen worden betaald als deze in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. Overigens geldt voor verschillende overheidswerknemers dat zij op dit moment al een deel van het ouderschapsverlof (gedeeltelijk) doorbetaald krijgen. Dat geldt bijvoorbeeld voor werknemers die vallen onder de Cao Gemeenten, Cao SGO of Cao Rijk.

Meer weten over de verschillende vormen van zorgverlof? Neem contact op met de specialisten van Vijverberg via 079-3631919 of via het contactformulier.