Nieuwe publicatie | Toezeggingen door subsidiemedewerkers: een hoog risico?

Onze nieuwste publicatie staat online: Toezeggingen door subsidiemedewerkers: een hoog risico?

In 2019 zette de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een nieuwe lijn in voor de beoordeling of een beroep op het vertrouwensbeginsel slaagt. Die uitspraak wierp de vraag op of uitlatingen en gedragingen van ambtenaren sneller zouden leiden tot een toezegging die toegerekend kan worden aan het bevoegde bestuursorgaan.

In deze publicatie kijken we of dat het geval is in jurisprudentie over toezeggingen door ambtenaren in het subsidierecht.