Oud-ambtenaren met bovenwettelijke uitkering, waar vind ik de juiste regels?

Ruim een jaar na de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) zijn overheidswerkgevers wel gewend aan het verwijzen naar bijvoorbeeld de cao Gemeenten of de cao Provinciale Sector in plaats van de CAR/UWO en de CAP. Er kan echter verwarring ontstaan als het gaat om oud-werknemers met een uitkering. Moet er dan naar de nieuwe cao of naar de oude rechtspositie worden verwezen?

Het overgangsrecht van de Ambtenarenwet 2017 biedt uitkomst. Daarin is geregeld dat algemeen verbindende voorschriften (de oude rechtspositieregelingen en lokale regelingen) met de inwerkingtreding van de Wnra zijn komen te vervallen. Voor ambtenaren die op 1 januari 2020 reeds ontslagen waren is echter een uitzondering gemaakt. Voor hen blijven die algemeen verbindende voorschriften ten aanzien van de uitkeringen van kracht (artikel 17 lid 2 AW).

De uitkeringsrechten van ex-werknemers die al voor 1 januari 2020 zijn ontslagen dienen dan ook gebaseerd te worden op de oude rechtspositie.

Hulp nodig bij uitkeringskwesties? Neem gerust contact op met onze specialisten via 079 363 19 19 of info [at] vijverbergadvocaten [dot] nl