Nieuwe publicatie | De pensioenpremie wijzigen, kan dat zomaar?

Onze nieuwste publicatie staat online: De pensioenpremie wijzigen, kan dat zomaar?

Mag een werkgever zomaar de premieverdeling voor de pensioenopbouw wijzigen? Hoe toetst de rechter dit? Zonder eenzijdig wijzigingsbeding is in principe de instemming van de werknemer nodig. Hoe zit het als die instemming uitblijft? En als er wel instemming is van de ondernemingsraad? Het Hof Arnhem-Leeuwarden boog zich onlangs over een zaak waarbij een werkgever verschillende onderdelen van de pensioenregeling wijzigde. In deze publicatie staan we stil bij de wijziging van de premieverdeling. Doorstaat deze de toets van goed werkgeverschap?

Lees er meer over in onze publicatie >