Gemeentelijke werkgevers, let op! Hoe toetst de Cao ontslagcommissie uit de Cao Gemeenten?

Op grond van artikel 9.15 Cao Gemeenten is een Cao ontslagcommissie ingesteld. Wil een gemeente na het doorlopen van een Van werk naar werk-traject overgaan tot ontslag, dan moet eerst toestemming worden gevraagd aan deze commissie. Dat geldt ook als het gaat om een werknemer die al voor 1 januari 2020, nog onder het ambtenarenrecht, boventallig werd, maar waarvan het Van werk naar werk traject na 1 januari 2020 eindigt. Volgens artikel 9.15 lid 5 Cao Gemeenten toetst de Cao ontslagcommissie het verzoek om toestemming in dat geval aan de regels die golden op het moment waarop de werknemer boventallig is geworden. Maar welke regels zijn dat dan?

Begin 2021 verleende de Cao ontslagcommissie toestemming aan een gemeente om de arbeidsovereenkomst met een werknemer op te zeggen die sinds het voorjaar van 2019 boventallig was. Uit het oordeel van de commissie volgt dat zij het verzoek niet alleen toetst aan de regels die voor 1 januari 2020 golden voor de boventalligverklaring maar daarnaast ook het Van werk naar werk-traject toetst aan de bepalingen die destijds van toepassing waren. Met andere woorden, zowel de boventalligverklaring als het Van werk naar werk-traject wordt in zo’n geval door de commissie beoordeelt aan de hand van de oude regels.

Zowel op grond van de CAR/UWO als op grond van de Cao Gemeenten moet op enig moment in het Van werk naar werk-traject een gecertificeerd loopbaanadviseur worden ingeschakeld als zicht op herplaatsing uitblijft. Het moment waarop de loopbaanadviseur moet worden ingeschakeld is echter niet eenduidig. Volgens de CAR/UWO wordt de loopbaanadviseur ingeschakeld na verloop van 21 maanden. Op grond van de Cao Gemeenten brengt de loopbaanadviseur al op een eerder moment advies uit, namelijk als het Van werk naar werk-traject na verloop van 18 maanden nog niet tot een positief resultaat heeft geleid. 

Dat vereist oplettendheid van de gemeentelijke werkgever. Lopen er nog Van werk naar werk-trajecten met werknemers die voor 1 januari 2020 boventallig zijn verklaard? Zorg er dan voor dat het traject voldoet aan de regels die voortvloeien uit de gemeentelijke rechtspositie van voor 1 januari 2020 en de loopbaanadviseur niet te vroeg wordt ingeschakeld.

Hulp nodig bij het verzoek aan de Cao ontslagcommissie? Neem gerust contact op met onze specialisten via 079 363 19 19 of info [at] vijverbergadvocaten [dot] nl