Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Nadat het de Eerste Kamer niet meer was gelukt om het wetsvoorstel eind 2020 te behandelen, heeft de Eerste Kamer op 12 januari 2021 met algemene stemmen ingestemd met het wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen. Doel van deze wet is om werknemers meer ruimte te bieden voor keuzevrijheid in het pensioenstelsel.

RVU vrijstelling

Onderdeel van dit wetsvoorstel is de tijdelijke vrijstelling van de RVU-heffing. Deze vrijstelling maakt het tijdelijk mogelijk oudere werknemers eerder te laten stoppen met werken en een geldbedrag mee te geven zonder dat daar de RVU-heffing van 52% over moet worden betaald. De tijdelijke vrijstelling geldt met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025.

Wat zijn de voorwaarden?

  1. De hoogte van de jaarlijkse vrijstelling is gelijk aan de jaarlijkse netto AOW.
  2. De uittreding vindt plaats in de laatste drie jaar vóór het bereiken van de AOW-leeftijd.

Geeft de werkgever een hoger bedrag mee aan de vertrekkende werknemer dan de vrijstelling toestaat, dan is de werkgever over het meerdere wel een RVU-heffing verschuldigd. De werkgever en werknemer kunnen met elkaar afspreken dat het bedrag in één keer wordt uitbetaald of dat een periodieke uitbetaling plaatsvindt.

Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden

Daarnaast is per 1 februari 2021 de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden van kracht. Dit is een subsidieregeling voor sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid. Deze regeling biedt ook subsidie voor uitkeringen van werkgevers aan werknemers die het niet volhouden te blijven werken tot de AOW-gerechtigde leeftijd, bijvoorbeeld vanwege de zwaarte van het werk. De voorwaarde is dan wel dat de werkgever in kwestie ook investeert in duurzame inzetbaarheid.
De subsidieregeling wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd. Wij houden u op de hoogte!

Verruiming verlofsparen

Het aantal weken belastingvrij verlofsparen wordt verdubbeld. Dit betekent dat er honderd weken belastingvrij mogen worden gespaard. Werknemers kunnen dit gebruiken voor een sabbatical, omscholing of vervroegde pensionering. Ook dit geldt met terugwerkende kracht per 1 januari 2021.

Bedrag ineens

Het wetsvoorstel voorzag ook in de mogelijkheid bij pensionering maximaal 10% van de waarde van het opgebouwde ouderdomspensioen op te nemen als bedrag ineens. De inwerkingtreding van dit wetsvoorstel is uitgesteld tot 1 januari 2023. Pensioenuitvoerders hebben dan tijd om de uitvoering van deze mogelijkheid goed te regelen.

Meer weten? Lees onze eerdere publicatie hierover of neem contact op met één van onze specialisten! Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079 - 3631919.