Wijziging handreiking voor burgemeesters

Op 18 december is een vernieuwde handreiking gepubliceerd over de benoeming van burgemeesters, het voeren van klankbordgesprekken met burgemeesters, herbenoeming en afscheid van burgemeesters. De handreiking is aangevuld met praktische tips en aandachtspunten.

Wil je meer weten over de rechtspositie van politieke ambtsdragers waaronder het benoemingsproces van een burgemeester? Schrijf je dan nu in voor een cursus politieke ambtsdragers