Nieuwe publicatie | De billijke vergoeding: eisen aan de motivering

Er staat weer een nieuwe publicatie online: De billijke vergoeding: eisen aan de motivering

Voor het vaststellen van de hoogte van de billijke vergoeding bestaat geen vaste rekenformule. Ook bieden het Burgerlijk Wetboek of de wetsgeschiedenis geen concrete handvatten hiervoor. Rechters hebben daardoor de ruimte alle bijzondere omstandigheden te betrekken bij de vaststelling van de omvang. De Hoge Raad heeft inmiddels in verschillende uitspraken aangegeven hoe rechters moeten omgaan met het vaststellen van de billijke vergoeding.

In deze publicatie besteden wij aandacht aan deze uitspraken en lichten wij toe hoe partijen invloed kunnen hebben op de motivering van de rechter.