Nieuwe publicatie | Recht op inzage en verzoek om wissen persoonsgegevens: een voorbeeld uit de praktijk

Er staat weer een nieuwe publicatie online: Recht op inzage en verzoek om wissen persoonsgegevens: een voorbeeld uit de praktijk.

Een burger van de gemeente Eindhoven ontvangt een uitkering op grond van de Participatiewet. Na een anonieme melding doet de gemeente onderzoek en concludeert dat de uitkering ten onrechte wordt verstrekt en terugvordering op zijn plaats is. Een jaar later dient de burger verschillende verzoeken in op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Lees in de publicatie hoe de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in hoger beroep oordeelt over het recht op inzage en het verzoek om verwijdering van gegevens. Bekijk ook onze tips voor de praktijk.

Naar de publicatie >