Nieuwe publicatie | Nieuwe Cao Gemeenten en Cao SGO; wat wordt de inzet van de werkgevers?

Onze nieuwste publicatie staat online: Nieuwe Cao Gemeenten en Cao SGO; wat wordt de inzet van de werkgevers?

Na 1 november 2020 starten de onderhandelingen over de nieuwe Cao Gemeenten en de nieuwe Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (Cao SGO). Wat zal de inzet van de werkgevers zijn bij deze nieuwe cao’s? De concept arbeidsvoorwaardennota van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO) ligt op dit moment ter raadpleging bij hun leden en wordt eind oktober vastgesteld door het bestuur van de VNG en het bestuur van de WSGO. Hierna volgen de belangrijkste punten uit de concept arbeidsvoorwaardennota.

Lees snel verder in de publicatie!