Nieuwe publicatie | Wanneer mag een werkgever sollicitanten screenen en werknemers volgen via sociale media?

Onze nieuwste publicatie staat online: Wanneer mag een werkgever sollicitanten screenen en werknemers volgen via sociale media?

Als een (toekomstige) werkgever sollicitanten screent via sociale media, is sprake van verwerking van persoonsgegevens. De AVG is van toepassing op het screenen van sollicitanten en het volgen van medewerkers via sociale media.

Wat zijn de mogelijkheden voor werkgevers en wanneer gaat de privacy van sollicitanten en medewerkers voor? In deze publicatie gaan wij in op deze vragen.