Nieuwe publicatie | Een kaderwet voor gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden: een goed idee?

Er staat een nieuwe publicatie online: Een kaderwet voor gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden: een goed idee?

Momenteel ligt het wetsvoorstel 'Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden' bij de Tweede Kamer. Het gaat om een kaderwet die een algemene wettelijke grondslag geeft voor de verwerking van informatie binnen samenwerkingsverbanden en de verstrekking daarvan aan deelnemers en derden. De Afdeling advisering van de Raad van State, de Autoriteit Persoonsgegevens en private organisaties als het Platform Burgerrechten en het Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten (NJCM) zijn kritisch over dit wetsvoorstel.

In deze publicatie bespreken wij het doel dat het kabinet met het wetsvoorstel beoogt en de daarop geuite kritiek.