Nieuwe publicatie | Van strafontslag naar ontslag op staande voet

De nieuwste publicatie staat online: Van strafontslag naar ontslag op staande voet: wat is er veranderd?

Met de inwerkingtreding van de WNRA op 1 januari 2020 is de disciplinaire straf van ongevraagd ontslag voor veel ambtenaren verdwenen. Vanaf dat moment heeft de werkgever de mogelijkheid om een ambtenaar op staande voet te ontslaan.

Wat betekent deze verandering voor de praktijk? In deze publicatie worden de aan het strafontslag gestelde eisen vergeleken met de eisen die gelden voor ontslag op staande voet. Na het lezen van deze publicatie bent u bekend met de belangrijkste verschillen tussen strafontslag en ontslag op staande voet en weet u welke regels u in acht moet nemen om een ontslag op staande voet in stand te kunnen houden bij de rechter.

Bekijk de nieuwste Vijverberg publicatie