Kwaliteit van wethouders onder druk: rechtspositie moet worden versterkt

Uit een recent verschenen onderzoek van Bureau Berenschot blijkt dat de kwaliteit van wethouders onder druk staat. Het is voor gemeenten moeilijk om goede wethouders te vinden. Dit hangt samen met het tamelijk grote afbreukrisico van de functie. Maar ook het woonplaatsvereiste is een reden. Een wethouder die niet in de gemeente waar hij/zij werkt wil wonen, moet ieder jaar ontheffing aanvragen. Zeker als de wethouder onder druk staat, kan deze aanvraag politiek worden gemaakt, aldus Berenschot. Andere redenen die Berenschot noemt: de vergoeding van de wethouder is te laag en het declareren van onkosten en het hebben van (betaalde) nevenfuncties wordt steeds ingewikkelder en roept bovendien negatieve maatschappelijke en politieke reacties op. Dat geldt ook voor de wachtgelduitkering. Berenschot stelt daarom voor de rechtspositie van wethouders te versterken.

Het gehele onderzoek is te vinden in de notitie Knelpunten en oplossingsrichtingen in de Gemeentewet en Provinciewet.

Wil jij vragen kunnen beantwoorden over de rechtspositie van burgemeester, wethouder en gemeenteraad? Kom dan naar onze cursus!