Bezwaar ten onrechte niet-ontvankelijk

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer heeft op 22 januari 2018 de bijstandsuitkering van de heer X ingetrokken en op 13 maart 2018 de ten onrechte ontvangen bijstand teruggevorderd. De heer X dient bezwaar in tegen beide besluiten. Het college verklaart de bezwaren bij besluit van 18 juli 2018 niet-ontvankelijk wegens een termijnoverschrijding. Een tegen het besluit van 18 juli 2018 ingediend beroep wordt door de rechtbank ongegrond verklaard.

De heer X stelt hoger beroep in bij de Centrale Raad van Beroep en voert aan dat het college de verzending van de besluiten van 22 januari en 13 maart 2018 niet aannemelijk heeft gemaakt. Hierdoor zijn de bezwaartermijnen later gaan lopen en is geen sprake van een termijnoverschrijding.

De Centrale Raad van Beroep overweegt in de uitspraak van 28 januari 2020 (ECLI:NL:CRVB:2020:228) dat de gemeente weliswaar gebruikmaakt van het postregistratiesysteem Verseon, maar dat het college niet op individueel niveau aannemelijk kan maken dat de besluiten van 22 januari en 13 maart 2018 juist zijn geadresseerd en ter verzending zijn aangeboden aan PostNL. De Centrale Raad concludeert op basis hiervan dat het bezwaar ten onrechte niet-ontvankelijk is verklaard!

Weten wanneer een bezwaarschrift niet-ontvankelijk kan worden verklaard? In onze cursus ‘aan de slag als secretaris van de bezwaarschriftencommissie’ gaan wij onder meer in op deze vraag.