Openbaar maken naam derde-belanghebbende onterecht geweigerd

Op 6 november 2019 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan waarin zij oordeelt dat de Universiteit Maastricht ten onrechte heeft geweigerd de naam van een derde-belanghebbende openbaar te maken. Deze derde-belanghebbende heeft een rapport geschreven over de veiligheid van onderzoekers die gebruik maken van proefdieren. Het gaat hier echter om een bedrijf dat niet zelf dierproeven uitvoert. Daarom valt volgens de Raad niet in te zien waarom door openbaarmaking van de naam deze derde-belanghebbende onevenredig zal worden benadeeld vanwege het gevaar van bedreigingen door dierenrechtactivisten.

Lees de volledige uitspraak via www.rechtspraak.nl met zoekterm ECLI:NL:RVS:2019:3714

Meer weten over openbaarheid van bestuur?
Schrijft u zich dan in voor de Cursus Wet openbaarheid van bestuur en Wet open overheid op 4 juni 2020.