Aanvullende circulaire ''Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers''

Begin 2019 is het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers in werking getreden. Op bepaalde punten was echter een toelichting of aanvulling nodig. Naar aanleiding van berichten van de VNG hierover, heeft het ministerie van BZK daarom een aanvullende circulaire uitgebracht waarin duidelijkheid wordt geschept met betrekking tot een groot aantal onderwerpen. Zo wordt ingegaan op overgangsrecht ten aanzien van ICT-middelen, de vraag wanneer recht bestaat op verstrekking daarvan en of overname van een laptop of telefoon mogelijk is. Ook wordt antwoord gegeven op allerhande vragen ten aanzien van reis- en verblijfskosten. Kan bijvoorbeeld een reiskostenvergoeding worden gegeven voor reizen met de fiets? En is dat anders als het om een OV-fiets gaat? In de aanvullende circulaire komt het aan bod. Daarnaast wordt ingegaan op de bezoldiging van de burgemeester na een periode van classificatie en op verschillende andere vergoedingen.

 Kortom: met deze circulaire schijnt het ministerie van BZK in de donkere dagen voor kerst licht op de rechtspositie van decentrale politieke ambtsdragers. Wil je meer weten over de bijzondere rechtspositie van decentrale politieke ambtsdragers en hét aanspreekpunt worden voor vragen hierover in jouw organisatie? Meld je dan aan voor onze cursus ‘Rechtspositie politieke ambtsdragers: word vraagbaak voor bestuurders bij provincies of gemeenten’ op 17 maart 2020!