Nieuwe publicatie | Wnra: van eenzijdige aanstelling naar tweezijdige arbeidsovereenkomst, of toch niet?

We hebben een nieuwe publicatie geplaatst: Wnra: van eenzijdige aanstelling naar tweezijdige arbeidsovereenkomst, of toch niet?

Op 1 januari 2020 verhuist een groot deel van de ambtenaren met hun rechtspositie van het ambtenarenrecht naar het arbeidsrecht. De wet regelt dat de huidige eenzijdige aanstellingen automatisch worden omgezet naar een tweezijdige arbeidsovereenkomst. Alle bestaande afspraken, beslissingen en toezeggingen over de arbeidsvoorwaarden van een ambtenaar worden onderdeel van die arbeidsovereenkomst. Dit betreft onder meer: de duur van het dienstverband, salaris en toelage(n), werktijden, rooster en verlof. Zijn de arbeidsvoorwaarden van werknemers daarmee voldoende geregeld? Nee, de wet regelt niet dat ook de collectieve arbeidsovereenkomst die vanaf 1 januari 2020 geldt en een eventueel personeelshandboek automatisch onderdeel worden van de arbeidsovereenkomst. Lees hier nu meer over in onze nieuwe publicatie.