Nieuwe Publicatie | Hoe houd je grip op gemeenschappelijke regelingen?

We hebben een nieuwe publicatie geplaatst: Hoe houd je grip op gemeenschappelijke regelingen? Een enquête van eind 2017 onder raadsleden laat zien dat er zorgen bestaan over het controle-instrumentarium in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr.) Meer dan de helft van de raadsleden geeft aan ontevreden te zijn over de eigen mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de regionale samenwerking. Daarnaast geeft een derde aan onvoldoende kennis en expertise te hebben om de controlerende taak goed uit te voeren. Is het gevoel onvoldoende mogelijkheden te hebben terecht? Hoe urgent is de aangekondigde wijziging van de Wgr? Lees er meer over in de publicatie.