Nieuwe cursus | Omgevingswet: warming-up

Wat verandert er allemaal als de Omgevingswet in werking treedt? Wat zijn de doelen van de Omgevingswet? Wat betekent de wet voor overheden, hun taken, rollen en verantwoordelijkheden? Wat is de reikwijdte van de fysieke leefomgeving? Hoe kunnen hogere bestuurslagen normen of beleid vaststellen dat doorwerkt in plannen en besluiten van lagere bestuurslagen? Hoe ziet het overgangsrecht eruit en wat is de stand van zaken van het wetgevingsproces? Krijg het antwoord op deze vragen tijdens onze nieuwe ééndaagse cursus: Omgevingswet: warming-up.