Cursus De werkgeverscommissie als goed werkgever

De gemeenteraad en Provinciale Staten zijn de werkgever van de griffier en het griffiepersoneel. Sommige raads- of statenleden worden naast hun politieke rol namens de gemeenteraad of Provinciale Staten benoemd in de werkgeverscommissie en belast met de specifieke werkgeversfunctie.

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze

Cursusdetails

Prijs
Afhankelijk van opzet en invulling sturen wij graag een prijsopgave.
Duur
1 dagdeel
Aantal deelnemers
Maximaal 8
Docenten

Inhoud

In een beknopte training nemen wij de belangrijkste aandachtspunten voor de werkgeverscommissie door. Van de bevoegdheden van de werkgeverscommissie en de griffier, de positie van de burgemeester of Cdk als adviseur van de werkgeverscommissie, het -op afstand- leidinggeven, het houden van een functionerings- of jaargesprek en de vorming van een personeelsdossier. Alle relevante aspecten komen op een plezierige manier aan bod.

Na afloop van de cursus:

 • zijn de leden van de werkgeverscommissie zich bewust van hun rol en bevoegdheden jegens de griffier en het griffiepersoneel;
 • kunnen de leden adequaat de werkgeversrol vervullen.

Doelgroep

Leden van de werkgeverscommissie van een gemeenteraad of Provinciale Staten.

Programma

 • Positie van de werkgeverscommissie ten opzichte van de raad
 • Bevoegdheid, inclusief mogelijkheden tot mandatering
 • Nemen van besluiten en het doen van toezeggingen
 • Beoordelen van de griffier
 • Vormen van een personeelsdossier
 • Werking van de Wet normering topinkomens voor de griffier

Werkwijze

De cursus wordt verzorgd door mr. Peter Andela of mr. Jelle Zwennis. Er is voldoende gelegenheid vragen te stellen en met de docent eigen ervaringen te bespreken.

Deel deze cursus

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media