Cursus De werkgeverscommissie als goed werkgever

De gemeenteraad en Provinciale Staten zijn de werkgever van de griffier en het griffiepersoneel. Sommige raads- of statenleden worden naast hun politieke rol namens de gemeenteraad of Provinciale Staten benoemd in de werkgeverscommissie en belast met de specifieke werkgeversfunctie.

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data & locaties
 6. Inschrijven

Cursusdetails

Prijs
Online cursus (tot 1 juli): € 380,-
Fysieke cursus (inclusief consumpties): € 430,-

Alle bedragen zijn exclusief btw.
Duur
1 dagdeel
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
3 punten in het kader van www.puntenstelsel.nl
Inschrijven
Docenten

Inhoud

In een beknopte training nemen wij de belangrijkste aandachtspunten voor de werkgeverscommissie door. Van de bevoegdheden van de werkgeverscommissie en de griffier, de positie van de burgemeester of Cdk als adviseur van de werkgeverscommissie, het -op afstand- leidinggeven, het houden van een functionerings- of jaargesprek en de vorming van een personeelsdossier. Alle relevante aspecten komen op een plezierige manier aan bod.

Na afloop van de cursus:

 • zijn de leden van de werkgeverscommissie zich bewust van hun rol en bevoegdheden jegens de griffier en het griffiepersoneel;
 • kunnen de leden adequaat de werkgeversrol vervullen.

Doelgroep

Leden van de werkgeverscommissie van een gemeenteraad of Provinciale Staten.

Programma

 • Positie van de werkgeverscommissie ten opzichte van de raad
 • Bevoegdheid, inclusief mogelijkheden tot mandatering
 • Nemen van besluiten en het doen van toezeggingen
 • Beoordelen van de griffier
 • Vormen van een personeelsdossier
 • Werking van de Wet normering topinkomens voor de griffier

Werkwijze

Werkwijze tot 1 juli 2021: online

Alle cursussen, waaronder deze, vinden tot 1 juli online plaats vanuit onze speciaal voor dit doel ingerichte studio. De cursus is aangepast aan de situatie van online leren. Verder blijft alles zoals je van ons gewend bent: interactief, praktijkgericht, soms cases of opdrachtjes al dan niet in breakout rooms. Je ontvangt een digitaal cursusboek. Vanwege lagere kosten (geen kosten cursuslocatie, drukkosten cursusboek e.d.) geldt voor deze online variant een lagere prijs. Aandachtspunt: de cursus kan niet goed gevolgd worden via smartphone of tablet.

Werkwijze vanaf 1 juli 2021: fysiek

Als de situatie het weer toelaat vinden de cursussen, waaronder deze, vanaf 1 juli weer fysiek plaats (al dan niet op 1,5 meter) in La Vie Meeting Center, Utrecht. Lees hier meer over ons coronabeleid.

Na afloop van de cursus ontvang je een digitaal deelnamecertificaat.

Data & locaties

Deel deze cursus

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media