Cursus Effectief adviseren door bezwarencommissies

Veel bestuursorganen laten zich adviseren over de afhandeling van bezwaarschriften door onafhankelijke adviescommissies. De samenstelling van deze commissies varieert van allround juristen tot specialisten en niet-juristen. Wat is de rol van onafhankelijke bezwarencommissie precies? Is haar missie geslaagd wanneer er een juridisch houdbaar advies ligt of opereert een commissie pas effectief als partijen na afloop van de zitting er van overtuigd zijn dat de bezwarencommissie alle relevante aspecten van de zaak ‘gehoord’ heeft? Zit de commissie wat dat betreft op één lijn? Moet de commissie van alle juridische ins & outs van een zaak op de hoogte zijn of is daar de commissiesecretaris voor? Wat verwachten partijen van het optreden van de commissie tijdens de hoorzitting?

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Ervaringen

Cursusdetails

Prijs
Afhankelijk van opzet en groepsgrootte.
Aantal deelnemers
Maximaal 10
Docenten

Inhoud

Tijdens de cursus Effectief adviseren door bezwarencommissies gaat de commissie op zoek naar de elementen die kenmerkend zijn voor het uitbrengen van een effectief advies. Er wordt stilgestaan bij de vraag welke consequenties dit heeft voor de werkwijze van de commissie. Naast juridische onderwerpen zoals de bevoegdheden van de commissie en de reikwijdte van het advies, komen onderwerpen als de voorbereiding van de zittingen, het optreden tijdens de zitting, de rolverdeling binnen de commissie en de verhouding commissie - commissiesecretaris aan de orde. Ook wordt aandacht besteed aan de relatie met het bestuursorgaan waaraan de adviezen worden uitgebracht. De cursus draagt bij aan de onderlinge samenwerking en heeft tot doel de effectiviteit van de commissie op peil te houden of te verbeteren.

Na afloop van deze cursus voor de bezwarencommissie:

 • ben je op de hoogte van de juridische eisen die aan de werkwijze van de bezwarencommissie worden gesteld;
 • is de werkwijze van de commissie (opnieuw) onderling afgestemd;
 • zijn de rollen en taken van de verschillende betrokkenen bij de bezwarenprocedure verdeeld.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor voorzitters en leden van bezwarencommissies en de commissiesecretarissen. De cursus kan een goede start zijn voor een nieuwe bezwarencommissie om de werkwijze onderling af te stemmen en op informele wijze kennis te maken.

Programma

Het exacte programma komt in overleg tot stand. Mogelijke onderwerpen zijn:

 • De verschillende gedaanten van de bezwarencommissie: van rechter tot mediator
 • De elementen van een effectief advies en inventarisatie knelpunten huidige werkwijze
 • De juridische eisen aan de commissie en haar werkwijze
 • Hoe ver reikt de juridische know-how van een commissie?
 • De verhouding commissie – commissiesecretaris
 • De voorbereiding van de zitting
 • Het optreden tijdens de zitting: rolverdeling en houding jegens partijen
 • De inrichting van het advies

Werkwijze

De cursus wordt verzorgd door een adviseur die ruime ervaring heeft met het behandelen van bezwaarschriften in de rol van voorzitter, commissielid, secretaris en vertegenwoordiger van het bestuursorgaan. De bestaande werkwijze van de commissie staat centraal. De stof wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden, casussen, stellingen en oefeningen behandeld.

Deel deze cursus

Ervaringen

“Goed om bij de start van de nieuwe periode vooral praktische afspraken te maken”

“Nuttig, leuke start met de dilemmavragen”

“Goede kennismaking, prettig”

“Nuttig, gezellig, geschikt voor het doel (=harmonie brengen in de nieuwe commissie)”

“Nodig om op één lijn te komen voor wat betreft de werkwijze”

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media