Publiek Private Samenwerking

De laatste jaren heeft zich binnen de overheid een trend ontwikkeld waarbij de overheid steeds meer taken privatiseert of een privaatrechtelijke organisatie opricht voor het uitvoeren van specifieke taken.

Privatisering of publiek private samenwerking

Indien sprake is van privatisering wordt de taak volledig overgedragen en is de overheid niet langer verantwoordelijk voor de uitvoering van de taak of de wijze waarop de taak wordt uitgevoerd. Een goed voorbeeld is de catering. Voorheen had iedere overheidsorganisatie medewerkers in dienst die de catering verzorgden. Door het outsourcen van de catering naar een commercieel cateringbedrijf is de overheidsorganisatie niet langer verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het aanvragen en behouden van de juiste vergunningen en voor het voldoen aan de hygiënevoorwaarden.

Indien de overheid kiest voor het oprichten van een privaatrechtelijke organisatie met als doel dat deze organisatie een specifieke veelal wettelijke taak gaat uitvoeren, blijft de overheid (mede) verantwoordelijk voor een goede uitvoering van deze (wettelijke) taak. Hierbij kunt u denken aan de oprichten van een overheidsstichting of een besloten vennootschap die de Wet op de Sociale Werkvoorziening uitvoert of die zorg draagt voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval. In deze situatie ontstaat een samenwerkingsverband tussen een overheidsorganisatie en een privaatrechtelijke rechtspersoon.

Participatiewet en publiek private samenwerking

In het verleden werden de meeste publiek private samenwerkingsverbanden gesloten in het kader van grote bouwprojecten. Door de komst van de Participatiewet hebben gemeenten de wettelijke taak gekregen om actief mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. De omvang van deze wettelijke taak is omvangrijker dan ooit, terwijl de budgetten die voor deze wettelijke taak beschikbaar zijn gesteld steeds minder worden. Om deze reden worden publiek private samenwerkingsverbanden gesloten tussen onder meer gemeenten, SW-organisaties, UWV en re-integratiebedrijven. Deze publiek private samenwerkingsverbanden kennen veel voordelen. De gemeenten en het UWV hebben de doelgroep in beeld. De SW-organisaties en re-integratiebedrijven hebben jarenlange ervaring in de begeleiding van deze doelgroep en beschikken over een groot netwerk van werkgevers die bereid zijn om mensen uit deze doelgroep binnen hun organisatie aan de slag te laten gaan. Gemeenten kunnen door deze publiek private samenwerkingsverbanden gebruik maken van reeds aanwezige expertise op het gebied van het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zonder dat zij deze mensen zelf in dienst moeten nemen.

Vragen over publiek private samenwerking?

Heeft u vragen over publiek private samenwerking? Onze advocaten en adviseurs helpen u graag. Neem contact op met onze specialisten: 079 - 3631919 of mail ons.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Opstellen meerpartijenovereenkomst voor een stichting

Opstellen meerpartijenovereenkomst voor een stichting

Een stichting wenst een samenwerkingsovereenkomst op te stellen tussen vier partijen. De juridisch adviseur van Vijverberg analyseert allereerst de toegezonden documenten over het project. Vervolgens stelt de juridisch adviseur een samenwerkingsovereenkomst op waarin de afspraken…
Integraal advies bij privatisering

HRM-paragraaf en integraal advies bij privatisering

Een directie van een ministerie gaat ICT-taken aan- en uitbesteden, waarbij de werknemers over kunnen gaan naar een private werkgever. Een senior jurist van Vijverberg neemt deel aan het aanbestedingsteam en stelt de HRM-paragraaf op…
Tijdelijke ondersteuning van stafjurist

Tijdelijke ondersteuning van stafjurist gedurende zwangerschapsverlof

In verband met een zwangerschaps- en bevallingsverlof is er bij de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland behoefte aan een ervaren en zelfstandig functionerend stafjurist. Een jurist van Vijverberg ondersteunt gedurende vier maanden twee dagen per week…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media