Diensten sectoren zorg en welzijn

Aanbesteding diensten

Bij het aanbesteden van diensten kon tot 18 april 2016 een onderscheid worden gemaakt tussen 2A-diensten en 2B-diensten. Op 2A-diensten is het volledige regime van de Europese aanbestedingsrichtlijnen van toepassing. Bij 2B-diensten, zonder grensoverschrijdend belang, is slechts een beperkt gedeelte van toepassing. De reden van dit onderscheid is omdat wordt aangenomen dat het niet-Europees aanbesteden van 2B-diensten de mededingen tussen lidstaten niet wezenlijk beïnvloedt. Het gaat dus om diensten die geen bijdrage leveren aan de eenwording van de interne markt zoals diensten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en arbeidsbemiddeling.

Aanbestedingen vanaf 18 april 2016 – sectoren zorg en welzijn

Vanwege het vervallen van het onderscheid tussen 2A en 2B-diensten, is vanaf 18 april 2016 ook op 2B-diensten het volledige Europese aanbestedingenregime van toepassing. Wel wordt met ingang van 1 juli 2016 een nieuwe categorie diensten benoemd waarvoor een vereenvoudigd regime geldt, dit betreft diensten in de sectoren zorg en welzijn. Dit omdat deze diensten maar in beperkte mate grensoverschrijdend zijn.

In het vereenvoudigde regime dient onderscheid te worden gemaakt tussen opdrachten boven en onder de €750.000,-. Bij opdrachten boven de  €750.000,- gelden specifieke wettelijke voorschriften zoals een (voor)aankondiging met de technische specificaties van de opdracht en een gunningsbericht. De gegunde opdracht moet gepubliceerd worden. Voor opdrachten onder de  €750.000,- kan vaak nog de meervoudige onderhandse procedure worden gebruikt. Maar ook hier geldt dat een opdracht moet worden aangekondigd wanneer er sprake is van een grensoverschrijdend belang.

Voor de nieuwe categorie diensten met een drempelwaarde van boven de € 750.000,- geldt het volgende stappenplan:

  1. Maak een vooraankondiging of een aankondiging van de overheidsopdracht bekend
  2. Beschrijf hierin de hoofdkenmerken van de gunningsprocedure
  3. Toets of de inschrijvingen voldoen aan de door de aanbestedende dienst gestelde technische specificaties, eisen en normen
  4. Maak een proces verbaal van de opdrachtverlening
  5. Sluit de overeenkomst
  6. Publiceer de aankondiging van de gegunde opdracht

In de aankondiging van het EU-publicatieblad is het niet verplicht om te motiveren waarom voor deze procedure wordt gekozen. De aanbestedende dienst is wel verplicht om op verzoek van een marktpartij schriftelijk nader toe te lichten waarom voor deze aanbestedingsprocedure is gekozen en welke ondernemers tot de procedure worden toegelaten.

Heeft u vragen? Onze advocaten en adviseurs helpen u graag verder. Mail ons of bel ons: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media