mr. Paul Vriezen

mr. Paul Vriezen

Met een voorliefde voor het vakgebied ambtenarenrecht behandel ik in complexe en vaak politiek gevoelige personeelsdossiers de belangen van de overheidswerkgever. Soms op het scherpst van de juridische snede in brieven, besluiten en met zeer veel ervaring in het procederen tot in hoogste instantie, soms als onderhandelaar om een minnelijke oplossing te bereiken.

Als deskundige op het terrein van het reorganisatierecht en het medezeggenschapsrecht begeleid ik organisatieveranderingen of adviseer daarover aan het verantwoordelijk management en het politiek bestuur. Ik geef trainingen (onder meer vertrekregelingen, plichtsverzuim) en workshops integriteit, ook bij SSR, het trainingscentrum voor de rechterlijke macht.

Loopbaan

In 5 jaar Staats- en bestuursrecht afgerond naast een fulltimebaan bij de Vreemdelingendienst van politie. Vanaf 1990 uitgegroeid als jurist rechtspositie en arbeidsvoorwaarden om in 1995 te gaan werken als senior jurist ambtenaren- en organisatierecht bij een gerenommeerd adviesbureau. Diverse interim-opdrachten uitgevoerd bij onder meer gemeenten en ministeries.

Zelfstandig adviseur