Nieuwe publicatie | Begrotingspostsubsidie: recht op mededinging?

Onze nieuwste publicatie staat online: Begrotingspostsubsidie: recht op mededinging?

Een begrotingspostsubsidie is een subsidie zonder wettelijk voorschrift, waardoor er geen subsidieregeling hoeft te worden opgesteld. Uit de wetgeschiedenis blijkt dat de noodzaak voor een wettelijke grondslag in mindere mate aanwezig is als de begroting de subsidieontvanger en het maximum bedrag vermeldt. De vermelding maakt namelijk publieke controle op de subsidieverstrekking mogelijk. Daarom kan volstaan worden met een vermelding van het maximum bedrag van de subsidie en de naam van de subsidieontvanger in de (toelichting van) begroting. 

Volgens onze wetgever is de democratische controle op de besteding van subsidiegelden op deze wijze voldoende gewaarborgd. Maar op welke wijze wordt de naam van de subsidieontvanger geselecteerd? Moet er niet enige vorm van mededinging in acht worden genomen? Lees hier meer >