Nieuwe publicatie | Waarom ambtenaren hun salarisstrook goed moeten controleren

Er staat weer een nieuwe publicatie op onze website: Waarom ambtenaren hun salarisstrook goed moeten controleren.

Dat voor ambtenaren ook in het civiele arbeidsrecht een hogere maatstaf van integriteit geldt, volgt duidelijk uit de jurisprudentie. Zij zijn op grond van de Ambtenarenwet immers nog altijd verplicht zich te gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt. Ook gelden er voor hen specifieke voorschriften, bijvoorbeeld voor het verrichten van nevenwerkzaamheden of geheimhouding. Dat van een ambtenaar ook meer mag worden verwacht op financieel gebied blijkt uit een recente uitspraak van het Hof ’s-Hertogenbosch. 

Lees in onze publicatie wat er precies aan de hand was én welke conclusies uit deze uitspraak te trekken zijn.