Nieuwe publicatie | De grondentrechter in het omgevingsrecht

De nieuwste Vijverberg publicatie staat online: De grondentrechter in het omgevingsrecht.

Als men voorheen in het bestuursrecht in hoger beroep ging tegen een uitspraak van de rechtbank, dan konden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geen nieuwe gronden konden worden aangevoerd. Dit heet de grondentrechter.

In haar uitspraak van 9 februari 2022 verlaat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het leerstuk van de grondentrechter tussen beroep en hoger beroep. Dit doet zij echter niet volledig. In het omgevingsrecht blijft de grondentrechter van toepassing tenzij uitgesloten is dat het toestaan van één of meer nieuwe gronden in hoger beroep leidt of kan leiden tot benadeling van derde-belanghebbenden. De Afdeling motiveert echter bijna niet waarom ze wel of niet aanleiding ziet om de uitzondering toe te passen. Bovendien wordt die uitzondering bijna niet toegepast.

In onze publicatie bespreken we de huidige stand van de jurisprudentie en de vragen die de nieuwe jurisprudentielijn oplevert. Tot slot geven we enkele tips voor de praktijk.