Nieuwe publicatie | Jurisprudentieoverzicht: één jaar Afdeling in studentenzaken

Onze nieuwste publicatie is uit: Jurisprudentieoverzicht: één jaar Afdeling in studentenzaken.

Sinds 1 januari 2023 is de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het beroepsorgaan voor beslissingen op grond van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en met ingang van 1 augustus 2023 voor beslissingen op grond van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Voorheen moesten ho-studenten naar het College van beroep voor het hoger onderwijs en mbo-studenten naar de civiele rechter voor deze zaken. Die ongelijkheid is nu opgeheven en in alle studentenzaken spreekt voortaan de Afdeling in eerste en enige aanleg recht. Studenten van het mbo en het ho kunnen tegen verschillende beslissingen die in het kader van hun studie zijn genomen opkomen. 

Er is nu een jaar verstreken sinds de Afdeling de eerste en enige rechter is in ho-studentenzaken. Ga naar onze publicatie voor een overzicht van de belangrijkste uitspraken die de Afdeling gedurende dit eerste jaar deed.