Nieuwe publicatie | Arbeidsrechtelijke aspecten van hybride werken | deel 3: werken vanuit een ander land

Er is een nieuwe Vijverberg publicatie arbeidsrecht verschenen: Arbeidsrechtelijke aspecten van hybride werken | deel 3: werken vanuit een ander land.

In eerdere delen van onze publicatiereeks over hybride werken gingen we in op de mogelijkheid tot wijziging van de arbeidsplaats, het arbobeleid, ziekte en ontslag, privacy en controle en de rol van medezeggenschap. In onze laatste publicatie in deze reeks staat een aantal belangrijke punten van het hybride werken vanuit een ander land centraal. 

Als werkgever is het goed ervan bewust te zijn dat hybride werken vanuit een ander land onder meer gevolgen kan hebben voor de bevoegde rechter, het toepasselijk recht, de sociale zekerheid maar ook voor de (on)mogelijkheden bij ziekte en re-integratie.

Lees in onze publicatie waar je als werkgever zoal bij stil moet staan.