Nieuwe publicatie | Haviltex de deur uit?

Er staat een nieuwe publicatie contractenrecht online: Haviltex de deur uit?

Verschillen partijen van mening over hoe een contractbepaling uitgelegd moet worden? Dan geldt, al sinds het Haviltex-arrest uit 1981, dat gekeken wordt naar alle omstandigheden van het geval. In het Lundiform/Mexx arrest uit 2013 zette de Hoge Raad dit (nogmaals) uiteen.

Op 25 augustus 2023 heeft de Hoge Raad arrest gewezen in een zaak waarin partijen het Haviltex-criterium in hun overeenkomst hadden uitgesloten. In deze zaak was tussen partijen een vaststellingsovereenkomst gesloten met betrekking tot partneralimentatie. In de overeenkomst was onder meer opgenomen dat in afwijking van het Haviltex-criterium de letterlijke tekst van de overeenkomst prevaleerde boven de partijbedoelingen.

Betekent deze uitspraak dat het beginsel van contractsvrijheid voortaan meer op de voorgrond wordt gezet? En dat partijen mogen overeenkomen wat zij zelf willen? Lees er meer over in onze publicatie