Nieuwe publicatie | Het Individuele Keuzebudget en de berekening van de transitievergoeding

Er staat een nieuwe Vijverberg publicatie online: Het Individuele Keuzebudget en de berekening van de transitievergoeding.

Welke onderdelen van het Individueel Keuzebudget tellen mee voor de berekening van de transitievergoeding? Hierover gaf de kantonrechter Rotterdam in april van dit jaar een oordeel. De kantonrechter oordeelde dat voor de berekening van de transitievergoeding alleen de onderdelen vakantietoeslag en eindejaarsuitkering uit het Individueel Keuzebudget meegenomen moeten worden. En niet de onderdelen werkgeversbijdrage levensloop en (bovenwettelijk) verlof. 

Wat speelde er in deze zaak en hoe pakt deze berekeningswijze financieel uit voor werkgever en werknemer? Lees er meer over in onze publicatie.