Roast op bedrijfsfeest onvoldoende reden voor ontslag op staande voet

Tijdens een bedrijfsfeest besluit een werknemer op het podium ten overstaan van collega’s inclusief familieleden een speech te geven. De timmerman kiest er voor om op een komische manier het bedrijf en zijn collega’s te roasten. Zijn werkgever vindt de speech beledigend en ongepast en ontslaat de man op staande voet. De rechter oordeelt dat het ontslag op staande voet onterecht is.

De toespraak

De timmerman benoemt in zijn toespraak het gebrek aan goede communicatie binnen het bedrijf. Zo zegt hij ‘ik heb veel meegemaakt binnen het bedrijf, maar nog nooit een goede communicatie’. Om deze opmerking wordt door de toeschouwers nog gelachen. 

Hierop volgend haalt de man onder andere de geloofsovertuiging van verschillende collega’s aan. Vooral de tekst ‘nu is dat zelfs voor mij, de bijna Almachtige, teveel gevraagd’ wordt als beledigend ervaren. De spreker zou zich volgens aanwezigen hiermee gelijk stellen aan God. 

Ook directieleden zijn niet veilig tijdens de toespraak. Zo haalt de timmerman een scheiding aan van een directielid. Ook wordt over het directielid gezegd dat die een periode ‘zo trouw als een loopse teef’ was. 

Hij sluit zijn speech af met: “Ik hoop dat dit gesproken woord tot opbouw is voor de firma. Ik werk met veel plezier voor de zaak, maar ook voor de klanten”. Zijn positieve afsluiting mag niet baten. Hij wordt op staande voet ontslagen.  

Geen ontslag op staande voet

De rechter gelooft dat de werknemer zijn ‘roast’ grappig bedoelde en dat dit taalgebruik gebruikelijk is op de werkvloer. Echter moest de man zich realiseren dat het niet gepast was om de grove uitspraken in bijzijn van alle collega’s inclusief familieleden en partners te doen. Toch is het volgens de rechter geen reden voor ontslag op staande voet. 

De opmerkingen over de communicatie binnen het bedrijf zijn kritisch maar niet beledigend. Dat hij naar het geloof van collega’s verwijst en er een grap over maakt, maakt het niet direct een belediging. 

Ontbinding arbeidsovereenkomst

De werkgever vindt dat de werknemer verwijtbaar heeft gehandeld en verzoekt de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De rechter oordeelt echter anders. Volgens de rechter heeft de man wel een toon aangeslagen die niet past bij het bedrijf. Maar de toespraak was niet dusdanig beledigend dat er sprake is van verwijtbaar handelen.

Toch ontbindt de rechter de arbeidsovereenkomst. Volgens de rechter is er door de toespraak wel een verstoorde arbeidsrelatie ontstaan. De werkgever is volgens de rechter te kijk gezet voor al haar medewerkers inclusief familieleden. Uit berichten na afloop van de toespraak blijkt dat gasten het niet als komisch of roast ervaren hebben. 

De werkgever tilt zwaar aan de opvattingen, normen en waarden binnen het bedrijf. Dit maakt dat er een verstoorde arbeidsrelatie is ontstaan. De arbeidsovereenkomst kan worden ontbonden. Omdat er geen sprake is van verwijtbaar handelen heeft de man recht op de transitievergoeding van € 33.817,02 en doorbetaling van zijn loon voor de periode van het ontslag tot het einde van het dienstverband. 

Wilt u eens met ons spreken over hoe u als werkgever zorgt voor een veilige sociale (werk)omgeving? Neem dan contact op met een van onze specialisten.