Nieuwe publicatie | Huur van een onroerende zaak of toch dienstverlening?

Onze nieuwste publicatie staat online: Huur van een onroerende zaak of toch dienstverlening?

Overheidsorganisaties zijn op grond van de Aanbestedingswet 2012 veelal verplicht om een overheidsopdracht aan te besteden. Deze wet kent een aantal uitzonderingen. Een daarvan is de huur van een onroerende zaak. Deze overheidsopdracht hoeft niet te worden aanbesteed. Maar geldt deze uitzondering ook wanneer er niet alleen sprake is van huur, maar ook van bijkomende dienstverlening? 

In onze publicatie bespreken we hoe het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hierover denkt én geven we ook een aantal tips voor de praktijk.