Nieuwe publicatie | De aanzegplicht: alleen zeggen is niet voldoende.

Er staat een nieuwe Vijverberg publicatie online: De aanzegplicht: alleen zeggen is niet voldoende.

De werkgever moet een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd uiterlijk één maand voor het einde daarvan laten weten of hij de arbeidsovereenkomst van de werknemer voortzet of niet. Doet de werkgever dit niet, dan is hij een vergoeding verschuldigd aan de werknemer. Dit is kortgezegd wat men in het arbeidsrecht de aanzegplicht noemt.

In het Burgerlijk Wetboek staat dat de werkgever schriftelijk moet aanzeggen. Maar wat als de werkgever tijdig mondeling aan de werknemer laat weten dat hij de arbeidsovereenkomst niet voortzet en de werknemer al een andere baan heeft gevonden, die nota bene direct start op de dag dat de arbeidsovereenkomst met de huidige werkgever eindigt? Is het in dat geval redelijk dat de werkgever alsnog de aanzegvergoeding moet betalen aan de werknemer? De Hoge Raad vindt in zijn arrest van 7 oktober 2022 van wel. 

Lees in deze publicatie meer over het arrest van de Hoge Raad.