Nieuwe publicatie | De (on)bekendheid met de algemene voorwaarden

Er is weer een nieuwe Vijverberg publicatie verschenen: De (on)bekendheid met de algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden, in vrijwel elke offerte of overeenkomst worden ze van toepassing verklaard. Maar wat te doen als er een geschil is over het wel of niet van toepassing zijn van de algemene voorwaarden doordat deze niet ter beschikking zijn gesteld? De Hoge Raad boog zich recent over deze vraag. 

Lees in onze publicatie hoe het oordeel uitpakt.